Powtórka przed egzaminem 8 Klasisty w roku szkolnym 2021/2022

j. polski - lektury + formy pisemne

Kurs I - j. polski lektury + formy pisemne

Ósmoklasisto z nam utrwalisz sobie treść i problematykę lektur (kl.7-8) oraz nauczysz się tworzyć rozprawkę i opowiadanie – wszystko zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi.

Dodatkowo przećwiczysz formy pisemne!

Możesz popracować nad zadaniami w domu, a następnie uzyskać indywidualnie cenną informację zwrotną od nauczyciela, doskonaląc swoje „pisemne” umiejętności.

 

 

Celem zajęć jest:

– opowiadanie o wydarzeniach fabuły oraz ustalanie kolejności zdarzeń i rozumienie ich wzajemnej    zależności,

– rozpoznawanie gatunku i rodzaju literackiego utworów,

– nazywanie środków stylistycznych,

– omówienie funkcji elementów konstrukcyjnych utworów

– poznawanie wybranych dzieł w kontekście informacji o epokach, w których tworzyli ich twórcy,

– ćwiczenie pisania rozprawek i opowiadań

 

Omawiane lektury: Jan Kochanowski – wybór fraszek, treny VII i VIII, Adam Mickiewicz – Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz, Juliusz Słowacki – Balladyna, Aleksander Fredro – Zemsta, Henryk Sienkiewicz – Quo Vadis, Latarnik, Charles Dickens – Opowieść wigilijna, Antoine de saint-Exupery – Mały Książe, Aleksander Kamiński – Kamienie na szaniec, Wiersze wybranych poetów.

 

 

Nie zapominamy o pracy z arkuszem i ćwiczeniu wybranych zadań egzaminacyjnych.