Doradztwo zawodowe dla Ósmoklasistów i Maturzystów

Dla wielu młodych osób samodzielne określenie własnych mocnych i słabych stron oraz predyspozycji zawodowych jest bardzo trudne, może wpłynąć to na niewłaściwy wybór dalszej ścieżki kształcenia, co w przyszłości może zmniejszyć szanse na rynku pracy i możliwości związane z rozwojem zawodowym.

Konsultacje on-line z doradcą zawodowym

Spotkanie z doradcą zawodowym pomaga uczniom wybrać odpowiednią szkołę, zawód oraz stworzyć plan dalszego rozwoju. W zależności od potrzeb pomaga dobrać odpowiedni kierunek studiów, szkołę policealną lub specjalistyczne szkolenie.

Sesje z doradcą zawodowym ułatwią określenie własnych celów i potrzeb, zaproponowane testy i kwestionariusze oraz ćwiczenia z elementami coachingu indywidualnie dopasowane przez doradcę umożliwią określenie predyspozycji, kompetencji oraz skłonności zawodowych.

W trakcie indywidualnych sesji doradca udziela porad edukacyjnych, przedstawia informacje o możliwościach dalszego kształcenia, zdobycia poszczególnych specjalizacji oraz całościowego rozwoju zawodowego.

Konsultacje z doradcą zawodowym obejmują również przedstawienie zarysu danego zawodu, wskazanie potrzebnego wykształcenia i umiejętności. Uczeń po konsultacji będzie miał wiedzę na temat możliwości podjęcia zatrudnienia w preferowanym zawodzie oraz istniejących zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Wiedza z tego zakresu umożliwi uczniowi obiektywne zweryfikowanie własnych możliwości i predyspozycji, pozwoli określić umiejętności i mocne strony oraz słabości nad którymi warto jeszcze popracować.

Świadomość własnej wiedzy, zainteresowań i potencjału umożliwi uczniom podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących dalszego rozwoju. Dla rodziców będzie stanowiło realną pomoc w wspieraniu swoich dzieci w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnozawodowej.

Cena konsultacji: 

3 spotkania – 510 zł (160 zł / 1 godzina + 30 zł za kwestionariusz WKP-Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji)

Konsultacje z doradcą zawodowym prowadzone są w trybie online.
Zapraszamy serdecznie !!!