NOWOŚĆ! Powtórz lektury i ćwicz pisanie!

Celem zajęć jest:

– opowiadanie o wydarzeniach fabuły oraz ustalanie kolejności zdarzeń i rozumienie ich wzajemnej    zależności,

– rozpoznawanie gatunku i rodzaju literackiego utworów,

– nazywanie środków stylistycznych,

– omówienie funkcji elementów konstrukcyjnych utworów

– poznawanie wybranych dzieł w kontekście informacji o epokach, w których tworzyli ich twórcy,

– ćwiczenie pisania rozprawek i opowiadań

 

Omawiane lektury: Jan Kochanowski – wybór fraszek, treny VII i VIII, Adam Mickiewicz – Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz, Juliusz Słowacki – Balladyna, Aleksander Fredro – Zemsta, Henryk Sienkiewicz – Quo Vadis, Latarnik, Charles Dickens – Opowieść wigilijna, Antoine de saint-Exupery – Mały Książe, Aleksander Kamiński – Kamienie na szaniec, Wiersze wybranych poetów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *